Hästar i tävling

Hästar som vi utbildar, tävlar till andra.

Mocca SE e:Saigon - Parlemo - Maraton. Ägare Kamilla Svensson.

ZZ Top e:Zuidenwind - Cortez - Urbino. Ägare Sabina Wahlman.

Curassier e:Bernstein - Magini - Grey Mahrhu**. Kahtla Bernrot.